Oppføringer av Aslaug

Ny kontaktinfo

I samband med omlegging til samvirkeforetak, har vi fått nye e-postar. 
De når oss no på post@okosweb.no.
Kontor/besøksadresse og telefonnummer er uendra. 
Sjå også fana KONTAKT for ytterlege informasjon. 

Kursåret 2019 er vel gjennomført

Vi jobber med å få på plass nye kurs for 2020. Faste kurs og samlinger er instruktørkurs vår og haust, introsamlinger for nye lærlingar, fagprøvesamlinger, utvida førstehjelpskurs og ulike temasamlinger. I tillegg tilbyr vi e-læringskurs til helsefaglærlingar fortløpande gjennom året.