Oppføringer av Aslaug

VÅRENS KURS OG SAMLINGER ER AVLYST

Med bakgrunn i dagens coronasituasjon, har vi valgt å avlyste/utsette alle kurs og samlinger fram til sommaren. Vi følger situasjonen tett, og følger dei råd helsemyndigheten til ei kvar tid kjem med. Alternative kurs vil bli annonsert så snart dette er tilrådeleg og praktisk mogleg, 

Ny vidaregåande skule i Førde

Det er vedteke å byggje ny vidaregåande skule i Førde, der ein slår saman Hafstad vidaregåande (studiespesialiserande) og avdeling Øyrane frå Mo og Øyrane vidaregåande (yrkesfaglege studieretningar). Prosjektet har fått namnet «Delta» og vil ligge ved avdeling Øyrane. Sjå meir informasjon ved å klikke inn.

Ny kontaktinfo

I samband med omlegging til samvirkeforetak, har vi fått nye e-postar. 
De når oss no på post@okosweb.no.
Kontor/besøksadresse og telefonnummer er uendra. 
Sjå også fana KONTAKT for ytterlege informasjon.