Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA (OKOS) er eit tverrfagleg opplæringskontor med medlemmar innan offentleg sektor (kommunar, vidaregåande skular, statlege verksemder og andre offentlege organisasjonar).

Omkring 100 lærlingar og 14 medlemsbedrifter er tilknytta opplæringskontoret.

Kontorlokala våre ligg på Concord (Firdavegen 6) i Førde, men vi har heile Sogn og Fjordane som arbeidsområde.