I samband med omlegging av kontoret, har vi fått nye e-postar.

De når oss no på post@okosweb.no.

Kontor/besøksadresse og telefonnummer er uendra.  Sjå også fana KONTAKT for ytterlege informasjon.

 

Vi jobber med å få på plass nye kurs for 2020. Faste kurs og samlinger er instruktørkurs vår og haust, introsamlinger for nye lærlingar, fagprøvesamlinger, utvida førstehjelpskurs og ulike temasamlinger. I tillegg tilbyr vi e-læringskurs til helsefaglærlingar fortløpande gjennom året. Vi er åpne for innspel om det er ønskje eller forslag til tema.

Vi har mange bedrifter som ser etter engasjerte lærlingar. Du har kanskje registrert deg på Vigo, men huks også å vise di interesse direkte til aktuelle bedrifter. Informasjon om ledige læreplassar  vert oppdatert fortløpande, det lønner seg difor å kikke innom desse sidene med jamne mellomrom.