Styret

Styret i OKOS består av 5 medlem med personleg varamedlem;

2 medlem etter forslag frå KS Sogn og Fjordane
1 medlem etter forslag frå den arbeidstakarorganisasjonen som har flest medlem
1 politisk medlem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune (fylkestinget)
1 medlem frå administrasjonen i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Styret i OKOS utgjer pr. dato:

Henrik Oppen (leiar)
Rita Arlen Lilletvedt (nestleiar)
Kirstin Bruland
Anne Kristin Førde
Arvid Stenehjem

Styret har følgjande varamedlem:

Ole Johnny Stubhaug (varamedl. for Oppen)
Elin Garnes Solås (varamedl. for Lilletvedt)
Kjell Idar Dvergsdal (varamedl. for Bruland)
Eli Grov Østerbø (varamedl. for Førde)
Inger Karin Slinde (varamedl. for Stenehjem)