Pr. 25.06.2020
Planlagte og gjennomførte oppfølgingsmøter med lærling og opplæringsansvarlege:
Dato Medlemsbedrift
10.jan Bremanger kommune
17.jan Sunnfjord kommune – Naustdal
22.jan Sunnfjord kommune – Førde
Sunnfjord kommune – Naustdal
30.jan Gulen kommune
31.jan Gulen kommune
07.feb Sunnfjord kommune – Gaular
11.feb Gulen kommune
12.feb Gulen kommune
13.feb Solund kommune
20.feb Vestland fylkeskommune – Leikanger
27.feb Balestrand kommune
Høyanger kommune
28.feb Høyanger kommune
20.mar Bremanger kommune
15.mai Bremanger kommune
19.mai Sunnfjord kommune – Gaular
20.mai Vestland fylkeskommune – Leikanger
05.jun Fjaler kommune
10.jun Flora vidaregåande skule
11.jun Fjaler kommune
30.jun Høyanger kommune
Aktivitet før 2020 er ikkje tatt med i oversikta.