Pr. 17.01.2020
Planlagte og gjennomførte oppfølgingsmøter med lærling og opplæringsansvarlege:
Dato Medlemsbedrift
10. januar Bremanger kommune
17. januar Sunnfjord kommune – Naustdal
22. januar Sunnfjord kommune – Førde
Sunnfjord kommune – Naustdal
Aktivitet før 2020 er ikkje tatt med i oversikta.