Ledige læreplassar

Oversikt over ledige læreplassar i våre medlemsbedrifter vil du til ei kvar tid finne her. Publisering av læreplasser hausten 2020 vil starte i februar/mars.
Lista vert oppdatert fortløpande, og nye læreplassar kan komme til gjennom året. Det løner seg difor å sjekke sida med jamne mellomrom.

Ta snarast kontakt med aktuelle læreplassar og vis di interesse. Bedriftene ønskjer seg lærlingar med initiativ og interesse for faget. Og huks at du skal føle deg like komfortabel med ditt val, som bedrifta med sitt.

Søknadsfristen utløpt? Du kan likevel ta kontakt med bedrifta og høyre om dei framleis tar i mot søknadar.

Når ei bedrift har tilsett lærling og læreplassen ikkje lenger er tilgjengelig, vil dette bli markert.

Du søkjer direkte til dei bedriftene du finn interessant (ikkje opplæringskontoret).

Merk at nokre bedrifter har elektronisk søknadssystem, eller har utarbeida eigne annonsar med informasjon om korleis dei ønskjer å motta søknad.

Barne- og ungdomsarbeidarfaget
Askvoll kommune
Fjaler kommune Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Gulen kommuneSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Sande barnehageSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Sunnfjord kommuneSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Solund kommune Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Vik kommune
Byggdriftarfaget
Opplæring i byggdriftarfaget vert gjennomført i samarbeid med ByggOpp Sogn og Fjordane.Sjå heimeside
Dataelektronikar og/eller IKT-servicefaget
Vestland fylkeskommune – Nord (Sogn og Fjordane):
• Årdal vidaregåande skule
• Sogndal vidaregåande skule
• Eid vidaregåande skule
• Flora vidaregåande skule
• Stryn vidaregåande skule, Stryn
• Hafstad/ Mo og Øyrane vidaregåande skule, Førde
• Fylkeshuset, Leikanger

Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Vestland fylkeskommune – Sør (Hordaland)Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Sunnfjord kommuneStilling besatt
Feiarfaget
Opplæring i feirafaget vert gjennomført i samarbeid med opplæringskontoret ByggOpp Sogn og Fjordane.Sjå heimeside
Helsearbeidarfaget
Askvoll kommune
Bremanger kommune
Fjaler kommune Stilling besatt
Gulen kommuneSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Hyllestad kommune Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Høyanger kommune
Solund kommune Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Sunnfjord kommune Sjå annonseSøknadsfrist utløpt
Vik kommuneSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Hestefaget
Mo og Øyrane vidaregåande skuleSjå annonseSøknadsfrist utløpt
Kontor og administrasjonsfaget

Reinhaldsoperatørfaget