Styret

Styret i OKOS består av 5 medlem 3 varamedlemmar. Styret si samansetjing skal vere slik;

Ein medlem med personleg varamedlem frå fagforeininga med fleste arbeidstakarmedlemmar.
Fire medlemmar frå medlemsverksemndene, og to varamedlemmar i nummerert rekkefølge.

Styret i OKOS SA utgjer pr. dato:

Anne Kristin Førde, Bremanger kommune (leiar).
Arvid Stenehjem, Vestland fylkeskommune.
Solveig Masdal Haugsvær, Sunnfjord kommune.
Frode Merkesvik, Høyanger kommune.
Bodil Iren Gjerde, Fagforbundet.

Styret har følgjande varamedlem:

Tova K. Kjæmpenes, Askvoll kommune.
Ole Jakob Nedrebø, Fjaler kommune.
Sigrun Bøe Perez, Fagforbundet.