Vi har mange bedrifter som ser etter engasjerte lærlingar. Du har kanskje registrert deg på Vigo, men huks også å vise di interesse direkte til aktuelle bedrifter. Informasjon om ledige læreplassar  vert oppdatert fortløpande, det lønner seg difor å kikke innom desse sidene med jamne mellomrom.