Med bakgrunn i dagens coronasituasjon, har vi valgt å avlyste/utsette alle kurs og samlinger fram til sommaren. Vi følger situasjonen tett, og følger dei råd helsemyndigheitene til ei kvar tid kjem med. Alternative kurs vil bli annonsert så snart dette er tilrådeleg og praktisk mogleg,