I samband med omlegging av kontoret, har vi fått nye e-postar.

De når oss no på post@okosweb.no.

Kontor/besøksadresse og telefonnummer er uendra.  Sjå også fana KONTAKT for ytterlege informasjon.