Vi jobber med å få på plass nye kurs for 2020. Faste kurs og samlinger er instruktørkurs vår og haust, introsamlinger for nye lærlingar, fagprøvesamlinger, utvida førstehjelpskurs og ulike temasamlinger. I tillegg tilbyr vi e-læringskurs til helsefaglærlingar fortløpande gjennom året. Vi er åpne for innspel om det er ønskje eller forslag til tema.