Laster Hendelser

Tidligere Hendelser

Hendelser Search and Views Navigation

Hendelse Views Navigation

mai 2019

Fagprøvesamling i helsearbeidarfaget

8.mai 2019 kl 10:00 - 15:30
Concord, Firdavegen 6
Førde, 6800
+ Google Map

Lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar som i 2019 skal opp til fagprøve i helsearbeidarfaget vert invitert til fagprøvesamling i Førde onsdag 8. mai.   
Målet er å gi kandidatane informasjon om dei ulike sidene ved fagprøva og legge til rette for ei best mogleg gjennomføring av fagprøva. Programmet omfatter m.a. informasjon frå opplæringskontoret, fagprøvenemnda, gruppearbeid og diskusjonar.

Les mer »

juni 2019

Førstehjelpskurs for lærlingar i helsearbeidarfaget 3. – 4. juni 19

3.juni 2019 kl 10:00 - 4.juni 2019 kl 16:00
Førde gjestehus og camping, Kronborgvegen 44
Førde, 6800
+ Google Map

Kurset vert halde i samarbeid med ambulansetenesta ved Førde sentralsjukehus, og formålet er å gje god kompetanse innanfor livreddande førstehjelp og varsling, spesielt med tanke på arbeid utanfor institusjon, kor fagarbeidaren sjølvstendig må være i stand til å vurdere og sette i verk nødvendige tiltak.

Les mer »

Instruktørkurs 18. – 19. juni

18.juni 2019 kl 09:15 - 19.juni 2019 kl 15:30
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Storehagen 2
Førde, 6800
+ Google Map

Kurs for faglege leiarar og instruktører i våre medlemsbedrifter. I tillegg til ei innføring i lærlingordninga generelt, vil ein i løpet av kursdagene dekke ei rekke relevante tema som t.d. kva krav som ligg på lærebedrift, fagleg leiar og instruktør. Korleis ein kan planlegge, gjennomføre og evaluere internopplæring, og korleis ein kan rettleie og bruke relasjonsbygging som ein motivasjonsfaktor.

Les mer »

oktober 2019

Fagprøvesamling i Dataelektronikarfaget

3.oktober 2019 kl 10:00 - 15:30
Concord, Firdavegen 6
Førde, 6800
+ Google Map

Målet med samlinga er å gje lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar informasjon om ulike sider ved fagprøva; planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering, og gje kandidaten eit så godt grunnlag som mogleg for å gjenomføre ei god fagprøve.

Les mer »

Introduksjonssamling for OKOS-lærlingar

16.oktober 2019 - 17.oktober 2019
Førde gjestehus og camping, Kronborgvegen 44
Førde, 6800
+ Google Map

Onsdag 16. og torsdag 17. oktober vert det obligatorisk introsamling for alle OKOS lærlingar. 
Samlinga tar for seg ulike sider ved det å vere lærling. Du vil bli orientert om dine rettar og plikter som lærling, og i arbeidslivet generelt. Du vil få informasjon om loggføring/MinLogg, og korleis du kan oppnå best mogleg opplæring. 

Les mer »

Infosamling på Førde sentralsjukehus for lærlingar i helsearbeidarfaget

21.oktober 2019 kl 10:00 - 15:00
Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2
Førde, 6812 Norge
+ Google Map

Det vert informasjonssamling om spesialisthelsetenesta for lærlingar i helsearbeidarfaget på Førde sentralsjukehus måndag 21. oktober.

Les mer »

april 2020

AVLYST – Utvida førstehjelpskurs for lærlingar i helsearbeidarfaget 15. – 16. april

15.april kl 10:00 - 16.april kl 16:00
Førde gjestehus og camping, Kronborgvegen 44
Førde, 6800
+ Google Map

GRUNNA DEN PÅGÅANDE CORONASITUASJONEN ER KURSET AVLYST/UTSETT PÅ UBESTEMT TID.
Kurset vert halde i samarbeid med ambulansetenesta ved Førde sentralsjukehus, og formålet er å gje god kompetanse innanfor livreddande førstehjelp og varsling. Kurset dekker m.a. tema som akutte skadar og sjukdom i heimen, livreddande førstehjelp, varsling internt og eksternt, i tillegg til praktiske øvingar.

Les mer »

AVLYST – Fagprøvesamling i barne og ungdomsarbeidarfaget 30. april

30.april kl 10:00 - 15:30
Concord, Firdavegen 6
Førde, 6800
+ Google Map

GRUNNA DAGENS CORONASITUASJON ER DENNE SAMLINGA DESSVERRE AVLYST.
Lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar som skal opp til fagprøve i barne og ungdomsarbeidarfaget (inkludert instruktørar og faglege leiarar) vert invitert til fagprøvesamling torsdag 30. april. Samlinga informerer om dei ulike sidene ved fagprøva (planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering) slik at ein reduserer stressfaktoren i prøvesituasjonen og kan legge til rette for ei best mogleg gjennomføring av fagprøva.

Les mer »

mai 2020

AVLYST – Instruktørkurs helsefag 12. og 13. mai

12.mai kl 09:15 - 13.mai kl 16:00
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Storehagen 2
Førde, 6800
+ Google Map

GRUNNA DEN PÅGÅANDE CORONASITUASJONEN ER KURSET AVLYST/UTSETT PÅ UBESTEMT TID.
Kurs for faglege leiarar og instruktører i helsearbeidarfaget. I tillegg til ei innføring i lærlingordninga generelt, vil ein i løpet av kursdagene dekke ei rekke relevante tema som t.d. kva krav som ligg på lærebedrift, fagleg leiar og instruktør. Korleis ein kan planlegge, gjennomføre og evaluere internopplæring, og korleis ein kan rettleie og bruke relasjonsbygging som ein motivasjonsfaktor.

Les mer »

AVLYST – Instruktørkurs andre fag 13. og 14. mai

13.mai kl 09:15 - 14.mai kl 16:00
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Storehagen 2
Førde, 6800
+ Google Map

GRUNNA DEN PÅGÅANDE CORONASITUASJONEN ER KURSET AVLYST/UTSETT PÅ UBESTEMT TID.
Kurs for faglege leiarar og instruktører. I tillegg til ei innføring i lærlingordninga generelt, vil ein i løpet av kursdagene dekke ei rekke relevante tema som t.d. kva krav som ligg på lærebedrift, fagleg leiar og instruktør. Korleis ein kan planlegge, gjennomføre og evaluere internopplæring, og korleis ein kan rettleie og bruke relasjonsbygging som ein motivasjonsfaktor.

Les mer »
+ Export Events