Kontakt

Telefon:
57 82 50 80

Besøksadresse:
Firdavegen 6 (Concord)
Sjå kart

Postadresse:
Pb 57
6801 Førde

Dagleg leiar:
Hans-Børge Lillehaug
hans-borge.lillehaug@okosweb.no
Tlf. 906 17 979

Opplæringskonsulent:
Aslaug Ljostveit
aslaug.ljostveit@okosweb.no
Tlf. 57 82 50 80

Sekretær:
Ingrid Østine Hovland Nesheim
ingrid.ostine.hovland.nesheim@okosweb.no
Tlf. 974 27 974

Er du i tvil om du bør velje påbygg eller ta fagbrev først? Vil du ha friske auge, hender og nye idear inn i bedrifta di? Kontakt oss, vi hjelper deg vidare.